Föreningen Gullholmens årsmöte äger rum söndag 30 juli i Gullholmsgården. Se anslag

Ordförandeklubba