PARKERINGEN
Att utskick och fakturor har dröjt beror på att vi inte fått klarhet angående parkeringen för år
2013.

Efter samtal med Orust Kommun har vi kommit fram till följande:

 • Föreningen Gullholmen handhar parkeringen fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-06-30
  Under denna tid blir det som tidigare dvs. numrerade platser fr.o.m. 2013-03-20 med Era
  gamla P-platsnummer.
 • Snöröjning sker på tillfartsvägen, gångvägen, pendelparkeringen, p-platserna 1-60 samt
  platserna närmast färjan avsedda för fastboende (se skyltning).
 • Fr.o.m. 2013.07.01 tar Orust Kommun tillfälligt över ansvaret för parkeringen.
  Då kommer också båtarna till Käringön att gå från Tuvesvik vilket betyder att även deras
  bilar parkeras på P-området.

Orust Kommuns parkeringstaxa (samma i hela kommunen) är 2800kr + moms/år. Kommunen kommer därför att debitera oss 1400kr + moms för 2013-07-01 – 2013-12-31. Detta betyder alltså att Föreningen Gullholmens ansvar för parkeringen (förutom pendelparkeringen) upphör fr.o.m.2013-06-30.

Efter uppgörelse angående kostnader för parkeringen under de senaste åren inkl. diverse kostnader i samband med bygget samt hyror till Kommunen, kan vi konstatera att det finns pengar över. Därför behöver vi ej debitera några parkeringskostnader för första halvåret 2013.

Från att det vid starten varit ett 30-tal P-platser har det under de senaste 30 åren vuxit till 400 platser vilket medfört avsevärt större arbetsbelastning. Vi skall inte räkna med att allt detta arbete i fortsättningen kan skötas ideellt utan några kostnader.
Vi uppmanar alla att vid förrättningsmötet 2013-04-06 rösta ja till en gemensamhetsanläggning så att vi även i framtiden kan ha kontroll över vår parkering, och kostnaderna för densamma.