Föreningen Gullholmen är en ideell förening vars uppgift är att värna om Gullholmens kulturella värden samt att arbeta för trivsel och aktiviteter för medlemmar såväl som gäster.
Eftersom Gullholmen är ett litet samhälle långt från centralorten, är det mycket upp till oss själva hur vi har det. Vi får en del ekonomisk hjälp till ungdomsverksamheten på ön men arbetsinsatsen är upp till oss.
Med tanke på allt som finns att se och uppleva på Gullholmen, görs ett stor ideell insats, men vi behöver alltid fler människor som hjälper till. Vi är idag nästan 300 medlemmar, men hoppas naturligtvis på att bli fler.

Årsmöte 2024 hålls den 23/7 kl 10:00 i Gullholmsgården