Seglarskolan
Att lära sig segla har varit en nödvändighet på Gullholmen ända sedan samhället uppstod, såväl för fiske, transport och nöje. Även i modern tid så har föräldrar och ungdomar sett tjusningen med segling. Många har fått sina första seglingsupplevelser och vänner för livet i Gullholmens seglarskola.. Huvudinstruktör är Edvin Jakobsson, tillsammans med Axel Dunlap, Gerda Hallqvist och Axel Gedda. Sektionsansvariga är Erland Jakobsson och Stefan Zetterberg.

Vem kan vara med?
För att vara med i Seglarskolan ska man kunna simma bra och ha utvecklad motorik så att man kan samordna tanke och rörelse. Det är en del att hålla reda på och man behöver vara så pass mogen att man kan ta instruktioner och omsätta detta i handling. Barn utvecklar sig i olika takt, men vi har satt fyllda 8 år som nedre gräns. Uppåt har vi däremot ingen gräns och vi välkomnar även äldre ungdomar. Vid intresse kan det eventuellt bli en separat vuxengrupp och då efter ordinarie seglingsdag, 15.00-16.30.

Tider
Skolan håller till på Grindebacken och pågår under två sommarveckor med sex seglingstillfällen

Kostnader
En avgift tas ut för att täcka skolans kostnader och semesterlön till ungdomsinstruktörerna. Om man är fortsättare och inte har egen båt, så utgår ytterligare 200 kr per vecka för de större båtar som skolan hyr in.

Läs mer på Gullholmens hemsida eller kontakta Erland Jakobsson 0709-199899, Stefan Zetterberg 070-6270950 eller Edvin Jakobsson 0076-1077399