För hela familjen

Midsommarfirandet har en lång tradition på Gullholmen. Varje midsommarafton kl. 15.00 samlas alla som önskar delta för att under Svenska fanan och dragspelsmusik vandra från torget till Mor Johannas äng där midsommarstången reses, varpå dans kring midsommarstången är en given aktivitet. Se anslag

Program för årets midsommarfirande 

Kl. 10.00 samlas alla som vill och kan för att klä midsommarstången.
Kl. 15.00 samlas alla som har intresse och lust på torget och marscherar gemensamt under Svenska fanan och dragspelsmusik till mor Johannas äng där dans kring midsommarstång, lekar mm äger rum enligt gammal tradition.
Som vanligt arrangeras fiskedam för de små och fika för de något större.

Vill du hjälpa till? Hör av dig till Johanna på 0709-588060