Föreningen Gullholmens styrelse gör två Medlemsutskick per år (ett före och ett efter sommarsäsongen) och publicerar en Verksamhetsberättelse.

Medlemsinformationen skickas, i görligast mån, elektroniskt med – eftersom vi har uppmärksammat att det t.ex. är lätt att glömma medlemsavgiften – påminnelser om denna per post

Antalet medlemmar är för närvarande 424 st. Medlemsavgiften är 100 kr per år.

Sponsorer välkomnas för att bidra till …