För mer information kontakta Lars Svensson på mobiltelefon: 0768-858644