Välkommen till Lotsutkiken

Den gamla Lotsutkiken, som alltid var ett av Gullholmens välkända kännetecken, återskapades med den gamla signalstationen och dess gamla signalsymboler för ett antal år sedan i Föreningen Gullholmens regi.

Föreningen medlemmar har tillgång till Lotsutkiken, som kan besökas men dock ej går att boka, för privat bruk. Anläggningen är öppen tisdagar, torsdagar och söndagar från midsommar till den 15 augusti mellan kl.19.00-21.00.

För mer information, kontakta Lars Svensson på telefon 0768-858644

Lotsutkiken på natten 400x270

Renoveringsarbete sommaren 2015

Signalmastens bom är nu åter på plats och vimpeln hissad. Vind och vatten har under åren gjort att trädet i bommens fäste ruttnat så att bommen blåste av under vintern.

De två västra benen  på stegen vid utkiken hade murknat. Under förra sommaren monterade en förstärkning av metall utmed benen. I sommar har denna kompletterats men en förlängning av betong för att stabilisera benen. Vi hoppas att detta skall förlänga livslängden och mildra tidens åverkan. 16 st 25 kgs säckar betong har gått åt samt muskelkraft från Gillis och Lars plus medhjälpare. Claes har bidragit med vattenslang och ström så att jobbet blev enklare för oss.

Lotsutkiken 400x