Styrelsen för föreningen Gullholmen arbetar helt ideellt, d.v.s. inget arvode utgår för nedlagd tid. Detta engagemang bygger på intresset av att skapa trivsel och god atmosfär på Gullholmen, som uppskattas av åretruntboende, sommargäster och besökare.

Styrelsen håller fem ordinarie styrelsemöten per år samt ett årsmöte. Under dessa möten avhandlas bl.a. frågor som har med öns trivsel och komfort att göra, allt från exempelvis renovering av torget, parkeringsplats, renovering av lekparken, planering av sommarens aktiviteter mm.

Styrelsemedlemmarna är för närvarande:

Ordförande Anders Filipsson
Vice Ordförande Jan Gullvinger
Sekreterare Christopher Anderberg
Kassör Ulf Biederbäck
Ledamot Mats Axell
Ledamot Carolina Österberg
Ledamot Tina Diezel
Suppleant Lars Svensson
Suppleant Lars Cedstrand