Styrelsen för föreningen Gullholmen arbetar helt ideellt, d.v.s. inget arvode utgår för nedlagd tid. Detta engagemang bygger på intresset av att skapa trivsel och god atmosfär på Gullholmen, som uppskattas av åretruntboende, sommargäster och besökare.

Styrelsen håller fem ordinarie styrelsemöten per år samt ett årsmöte. Under dessa möten avhandlas bl.a. frågor som har med öns trivsel och komfort att göra, allt från exempelvis  renovering av torget, renovering av lekparken, planering av sommarens aktiviteter såsom fotbollsturneringen, seglarskolan och midsommarfirandet. 

Styrelsemedlemmarna är för närvarande:

  • Ordförande Anders Filipsson
  • Sekreterare Christopher Anderberg
  • Kassör Dieter Nagel
  • Ledamot Jan Gullvinger
  • Ledamot Daniella Fjeldberg  
  • Ledamot Tina Diezel
  • Ledamot Ulf Biederbeck
  • Suppleant Lars Svensson
  • Suppleant Lars Cedstrand