Föreningen Gullholmen har placerat ut badstegar på olika platser runt ön för att både boende och besökare, lätt skall kunna njuta av härliga bad. Föreningen sköter även om den s.k. Föreningsbryggan i hamnen

Ansvarig för badstegarna är Kurt Gustafsson tel 0733-53 38 40