För att underlätta arbetet i föreningen och för att sprida ansvar och engagemang finns det sedan 2009 drygt tio sektioner i vilka såväl styrelsens ledamöter som andra frivilliga och handlingskraftiga personer engagerar sig aktivt. 

Detta för att säkerställa att aktiviteterna blir av och genomförs med god kvalitet.

Ansvarig

Kurt Gustafsson
Carolina Österberg
Lars Cedstrand
Lars Svensson
Carolina Österberg
Lars Svensson
Lars Cedstrand
Johanna Stigmar 
Erland Jakobsson
Stefan Lund
Monika Knutsdotter Friman
Tina Diezel
Tina Diezel
Gunilla Olander

Mobiltelefon

070-3221428
0705-833852
0708-393982
0768-858644
0705-833852
0768-858644
0708-393982
0709-588060
0709-199899
0722-258681
070-3926021
0706-561779
0706-561779
0730-224798

E-mail

kurtgustafsson@telia.com
carolina.osterberg@gmail.com
lars.cedstrand@gmail.com
feskarlars@outlook.com
carolina.osterberg@gmail.com
feskarlars@outlook.com lars.cedstrand@gmail.com
johanna@stigmar.nu
erland.jakobsson@gmail.com
stefan.e.lundh@outlook.com
monica.knutsdotter.friman@telia.com
tinadiezel@web.de
tinadiezel@web.de
olander9@telia.com