För att underlätta arbetet i föreningen och för att sprida ansvar och engagemang finns det sedan 2009 drygt tio sektioner i vilka såväl styrelsens ledamöter som andra frivilliga och handlingskraftiga personer engagerar sig aktivt. 

Detta för att säkerställa att aktiviteterna blir av och genomförs med god kvalitet.

Sektion

Badstegar 
Fotbollen
Föreningsbryggan
Kolonilotter
Lekplatsen
Lotsutkiken
Medlemsregister
Midsommarfirande
Seglarskolan
Städdagen
Stenstugan
Vi på Gullholmen

Ansvarig

Kurt Gustafsson
Claes Deshayes
Lars Cedstrand
Lars Svensson
Carolina Österberg
Lars Svensson
Lars Cedstrand
Johanna Stigmar (2014)
Erland Jakobsson
Stefan Lund
Monika Knutsdotter Friman
Tina Diezel

Mobiltelefon

0304-57370
0705-833852
0708-393982
0768-858644

0768-858644
0708-393982
0709-588060
0722-258681
0722-258681
0304-43025/57196
0706-561779

E-mail

0304-57370
0705-833852
lars.cedstrand@gmail.com
0768-858644

0768-858644
lars.cedstrand@gmail.com
0709-588060
0722-258681
0722-258681
0304-43025/57196
0706-561779