Hur det började

Fabriken – ”Fyrtornet” – nere vid ångbåtsbryggan spelade en stor roll vid Föreningen Gullholmens tillkomst. Den grundades 1864 under namnet Johan Jacob Hallgren & son och övertogs 1898 av Sveriges Förenade Konservfabriker. I slutet av 1940-talet fanns ett 70-tal anställda. 1962, köpte ABBA fabriken för att 1965 lägga ner driften av transportekonomiska skäl. Verksamheten koncentrerades till Lysekil och Kungshamn. Onsdagen den 7 juli 1965 gjordes den sista sillinläggningen, den 8:e var det städning och den 9:e stod lokalerna öde.

Före och efter nedläggningen diskuterades vad det skulle bli av fabriken, livsviktig för ön. Någon ny industri eller annan arbetsplasts? Inga besked gavs, ingen visste något.

Gullholmen, som tidigare varit municipalsamhälle med eget politiskt beslutande, hörde vid denna tid till Morlanda Kommun. Beslutsfattarna satt långt från ön och företrädarna för Gullholmsbefolkningen hade svårt att få sina åsikter hörda. Ingen i kommunledningen verkade vilja höra något.

Föreningen Gullholmen artikel 700x

Plötsligt ryktades att Kriminalvårdsstyrelsen var intresserad av att lägga en fångvårds- anstalt i fabriken. Då blev det fart. På Gullholmen hade bosatt sig en journalist, Lars Åhrén, som försökte ordna ett informations- och diskutionsmöte med företrädare för Morlanda Kommun, ABBA, Länsstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen för att förhoppningsvis rensa luften och få fakta. Alla ställde gärna upp men inte med en privatperson som inbjudare, det måste vara en organisation, en förening.

Det blev hektiska dagar, i slutet av jul. Den 20:e samlades 8 personer i Bälgens hus och bildade en arbetsgrupp, den 23:e hölls ett förberedande möte i Gullhollmsgården och den 7:e augusti 1965 bildades föreningen officiellt vid ett allmänt möte, på samma plats. Beslut fattades om stadgar – som står sig än idag – och om styrelse. Därmed skapades grunden för att hålla informationsmöte med myndighetspersoner, den 21:a augusti i en överfull Gullholmsgård. Verksamheten var igång.

De första åren fungerade föreningen – som enligt stadgarna skall verka för samhällets överlevnad och skapa trivsel för invånarna – även som samtalspartner och talesman hos kommun och andra myndigheter. Den uppgiften har efter väg- och vattenreformerna övertagits av Gullholmens Samfällighetsförening i dess egenskap av lagstadgad organisation. Från den första tiden finns mycket att berätta, till detta kan vi förtås återkomma.