Västerhavsveckan arrangeras 3-11 aug 2024 och är en temavecka för havsmiljön som arrangeras av Västra Götalandsregionen. Syftet är att öka kunskapen om Västerhavets miljö. 

Samtidigt som du kan delta i hundratals roliga, spännande och havsnära aktiviteter får du ökad kunskap om de utmaningar Västerhavet står inför.

Ett nittiotal arrangörer från Göteborg, Bohuslän, Halland och Skåne gör Västerhavsveckan både spännande och intressant. För mer info: www.vasterhavsveckan.se

Programmet på Gullholment är mycket varierat och brukar omfatta:

  • Föredrag
  • Guidade visningar av Natur- och Fågelmuseet 
  • Havsverkstad med klappakvarium 
  • Vandringar på Härmanö
  • Havslaborationer

Kontakta gärna Gunilla Olander (tel 0730-224798) för mer information eller läs mer på Gullholmens hemsida